Hurrä! Jej har fått en guldeskivä för låten ”Vem är du?”
Just nu 6 240 181 spelningär på Spåtifaj. Om du köber biljed till min shåw känske du får höre den lajv… Svinelide biljeder kvar till Helsingörö, Lineköbing, Hälmstäd, Norreköbing och Örebroö. Älle ändre steder är utesåldä. Biljeder på http://www.karstentorebjer.se/